Klacht over de behandeling van Psycholoog Hilversum

Het NIP en NFG

Onze psychologenpraktijk Psycholoog Hilversum is aangesloten bij een beroepsvereniging: het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Ik vind het belangrijk – in de eerste plaats voor onszelf, om de kwaliteit altijd te blijven meten, om contact te houden met actuele ontwikkelingen en om er voor te zorgen dat de praktijk onafhankelijk getoetst wordt.

Ook voor jou is het belangrijk – je weet hiermee dat deze praktijk werkt aan de hand van een aantal afspraken over vakmanschap (opleiding en ervaring) en werkopstelling (openheid, vertrouwen). Mocht je om welke reden dan ook een klacht hebben dan kun je daar terecht.

Samen oplossen

We werken op basis van vertrouwen, openheid en wederzijds respect. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets mis kan gaan of dat je vragen of klachten hebt over de behandeling. Je kunt ook met deze onderwerpen altijd bij ons terecht. Jouw ervaring is belangrijk.

We zullen je klacht of vraag altijd serieus nemen en mijn best doen er samen uit te komen. Mocht je dat niet willen of kunnen, dan helpt het NIP je verder.

Zorgvuldige afhandeling via NIP en NFG

Het beste kun je het NIP bellen (030) 820 15 00 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of mailen. Kijk ook even op www.psynip.nl, daar vind je alle informatie. Je kunt ook meteen een brief sturen naar het College van Toezicht: College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In een klacht moet staan:

Naam, adres en woonplaats van de klager;
Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde;
Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust;
Handtekening van de klager.

Gegevens van het NFG

Of bij het NFG kun je jouw klacht indienen bij de Beroepscode NFG Tuchtrecht. Maar misschien wil je eerst wat meer informatie, kijk op de website.

Misschien niet duidelijk genoeg, meer weten?

Wil je meer weten over het NIP, NFG, de klachtenprocedure of heb je een vraag over jezelf – bel 035-2031272 of stuur een mail naar praktijk Psycholoog Hilversum.