Neurofeedback Therapie bij ADHD/ ADD

Over Neurofeedback

Als je dingen doet, denkt of voelt zijn je hersenen druk bezig. De activiteit in de hersenen levert zogeheten ‘hersengolven’ op. Als je slaapt bijvoorbeeld, zijn je hersenen heel rustig en laten dus trage hersengolven zien. En als je piekert zijn de golven veel sneller. Bepaalde klachten, bijvoorbeeld AD(H)D, hangen heel nauw samen met die hersenactiviteit.

Het idee van neurofeedback is dat je kunt leren de activiteit in je hersenen te beïnvloeden. Maar ja, hersenactiviteit kun je niet voelen. Je krijgt daarom de activiteit in je hersenen te zien op een beeldscherm.

Een voorbeeld

Een cliënt heeft concentratieproblemen; bijvoorbeeld ADHD. Ik weet van deze klacht dat er in bepaalde hersengebieden trage hersengolven zijn. De behandeling is er op gericht de trage hersengolven te verminderen en alerte hersengolven te stimuleren.

Ik meet de hersenactiviteit met behulp van sensoren. Tijdens de behandeling zit de cliënt in een gemakkelijke stoel voor een beeldscherm.

Op dat beeldscherm komt de feedback. Je kunt het het beste zo zien: met de terugkoppeling kan ik de hersenen van de cliënt als het ware belonen voor ‘goed gedrag’ en zo dus trainen en daarmee de klacht verlichten of verhelpen.

Neurofeedback passen we toe bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Behandelplan ADHD/ADD

Intake:

Aan de hand van alle verzamelde informatie (intake, vragenlijstenonderzoek, wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld en dit wordt besproken. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en/ of opmerkingen. Tijdens de afspraak wordt ook uitgelegd hoe de behandeling er praktisch uitziet.

Een behandeling duurt 50 minuten, waarvan 35-45 minuten neurofeedback.

 • Er wordt standaard 2 keer per week behandeld.
 • Er vindt om de 10 behandelingen een technische en klinische evaluatie plaats.
 • Neurofeedback wordt, indien gewenst, en geïndiceerd aangevuld met reguliere vormen van psychologische behandeling.
 • Eventuele medicatie afbouw gebeurd altijd in overleg en in samenwerking met een psychiater. (Ritalin, Concerta, Strattera, antidepressiva, enz.)

Aan de hand van een intakegesprek wordt beoordeeld of neurofeedback geschikt is voor jou of je kind en met de intake vragenlijst en een neurofeedback vragenlijst die van te voren zijn ingevuld gaan we in het intakegesprek op de klachten in en beoordelen we of neurofeedback de meest geschikte vorm van behandeling is en wat je hier van kan verwachten. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Medicatie of Neurofeedback?

Voordelen van Neurofeedback

 • Zonder medicijnen ADHD-symptomen effectief bestrijden
 • Een langdurig, blijvend effect door operante conditionering
 • Geen hinderlijke bijwerkingen
 • Eenmalige investering
 • Effectief bij 70%-80% van de cliënten

Nadelen van Neurofeedback

 • Wordt meestal maar gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Voordelen van medicatie

 • Snel en effectief
 • Makkelijk verkrijgbaar’
 • Wordt geheel of deels vergoed door de zorgverzekeraar

Nadelen van medicatie

 • Medicatie moet vaak levenslang geslikt worden en “geneest” niet, maar bestrijdt enkel de symptomen
 • Medicatie moet regelmatig en altijd op hetzelfde tijdstip ingenomen worden
 • Het effect is tijdelijk en dit is duidelijk te merken aan de afname van de werking
 • Zoeken naar geschikte medicatie
 • Nieuwe middelen worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar
 • Veel bijwerkingen zoals verslaving aan medicatie, depressie, ontwikkeling van tics, en remming van groei